Tại Da Thuộc Hội Nguyễn  sự riêng tư của bạn là điều vô cùng quan trọng. Vì thế Da Thuộc Hội Nguyễn  chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa quý khách hàng và Da Thuộc Hội Nguyễn  . Những thông tin này gồm có tên, số điện thoại và một số thông tin khác của quý khách hàng theo cách được đề ra trong “Chính Sách Bảo Mật” này.

Bạn có thể ghé thăm trang web Da Thuộc Hội Nguyễn  mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi bạn đăng ký tài khoản trên web và đăng nhập vào tài khoản đó.

Quy định Bảo mật của Da Thuộc Hội Nguyễn  hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

1. Thu thập thông tin cá nhân

–  Da Thuộc Hội Nguyễn  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của bạn thu thập trên website cho một bên thứ ba nào khác.

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Leather Store

– Khi bạn đăng ký tài khoản  Trên website , thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

• Họ & Tên

• Địa chỉ giao hàng

• Địa chỉ

• Email

• Số điện thoại cố định

• Số điện thoại di động

• Ngày sinh

• Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

• Giao hàng bạn đã mua tại  Da Thuộc Hội Nguyễn .

• Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ bạn.

• Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

• Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của bạn cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho bạn.

Khi bạn đăng ký làm thành viên trên trang web Dabosap.com, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Bạn có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Các khoản thanh toán mà bạn thực hiện qua trang web sẽ được xử lý bởi Da Thuộc Hội Nguyễn. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi, đại lý của chúng tôi hoặc trang web những thông tin chính xác và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, bạn có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà bạn đã đăng ký nhận. Bạn cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

2. Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web shopdacaocap.com.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Da Thuộc Hội Nguyễn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách:

• Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.

• Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

• Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà bạn đã mua tại Da Thuộc Hội Nguyễn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Da Thuộc Hội Nguyễn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Da Thuộc Hội Nguyễn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

5. Sử dụng Cookie

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do Da Thuộc Hội Nguyễn cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

• Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Da Thuộc Hội Nguyễn chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.

• Địa chỉ giao thức Internet.

• Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

• Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng

6. Chính sách bảo mật thanh toán

– Hệ thống thanh toán thẻ trên Dabosap.com được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Dabosap.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cộng thanh toán.

– Ngoài ra, Dabosap.com còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

7. Thay đổi của Chính sách Bảo mật 

Da thuộc hội nguyễn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.